10 april 2023

Kommunikation med generativ AI - tåget som ingen har råd att missa

Om du precis som vi jobbar med kommunikation, känner du dig förmodligen bombarderad av budskap om generativ AI just nu. Om hur den nya tekniken kan hjälpa dig i vardagen. Skapa, analysera och effektivisera. Förbättra resultaten och kapa kostnader. Löftena är många och hypen stor, med rätta. Här gör vi ett försök att sammanfatta vad generativ AI kan göra för dig som kommunikatör och hur andra i din yrkeskategori använder tekniken just nu. Är du nyfiken på att prova själv men vill minska risken för att bli besviken, hittar du också en lista med några uppgifter som generativ AI löser riktigt bra redan idag.

Tekniken bakom AI har funnits länge, men de senaste åren har användningen ökat nästan explosionsartat. En anledning till att AI slagit igenom brett, är den snabba utvecklingen inom området. Idag kan AI-modeller tränas med större datamängder än för bara några år sedan och komplexiteten i det som genereras har ökat enormt. Gen AIs förmåga att utveckla texter, bilder och videos på nästan mänskliga sätt, ger dig som kommunikatör kraftfulla verktyg för effektivare innehållsproduktion och kommunikation som skräddarsys till olika målgrupper. Samtidigt har AI-verktygen blivit användarvänliga och gjorts tillgängliga för allmänheten, vilket öppnar upp för fler att prova.

Hur stor uppskattas den ekonomiska potentialen i gen AI vara?

Många företag runt om i världen har varit snabba med att börja använda gen AI och det råder bred konsensus kring att det här är tåget ingen har råd att missa. Gen AI väntas tillföra den globala ekonomin upp till 4,4 triljoner dollar årligen inom bara några år. Den nya tekniken har en påverkan nästan alla företagens funktioner, men fyra områden förväntas stå för nästan 75 procent av det årliga globala värdet. Ett av dessa områden är marknadsföringen.

Mer än varannan marknadsförare använder gen AI i arbetet

Även om det kan kännas svårt att börja greppa de möjligheter som gen AI skapar för dig som jobbar med kommunikation, har många i branschen börjat jobba i de nya verktygen. Ofta i liten skala, ibland i större. I en stor studie från 2023 uppgav mer än hälften av dem som jobbade med marknadsföring, att de använder gen AI i sitt arbete. Ytterligare 22 procent uppgav att de planerade för att börja använda tekniken inom kort. Då studien gjordes förra året, kan det indikera att nästan tre av fyra som jobbar med marknadsföring använder generativ AI i sitt arbete redan idag.

Vad använder kommunikatörer gen AI till?

Anledningen till att marknadsföring väntas stå för en stor del av det värde som gen AI väntas tillföra den globala ekonomin, är att både användningsområdena och fördelarna som den nya tekniken kommer med är många. I en undersökning som tittade på vad kommunikatörer som börjat använda gen AI nyttjar tekniken till, uppger merparten att de använder tekniken för:

  • Innehållsproduktion
  • Skrivande av texter
  • Kreativ inspiration
  • Analys av kund- och marknadsdata
  • Generering eller behandling av bilder

Vilka gen AI-verktyg använder kommunikatörerna?

Det finns redan nu en uppsjö av gen AI-verktyg för dig som jobbar med kommunikation och varje vecka kommer nya. Så hur ska du kunna välja? Ett sätt att navigera, är att närma dig något av de mest beprövade verktygen. I en studie som gjordes 2023, uppgav 55 procent av dem som nyttjar generativ AI för innehållsproduktion, att de använder ChatGPT. Därefter följde verktygen Copy.ai, Jasper.ai, DALL-E och Midjourney. Den här studien gjordes i USA och svaren hade troligen sett annorlunda ut om undersökningen istället hade gjorts i Sverige. Här finns nämligen en överrepresentation av europeiska AI-verktyg. Däribland svenska Amanda AI, ett verktyg för digital annonsering som används av företag i hela världen.

Tre uppgifter som gen AI kan lösa riktigt bra redan nu

Om du jobbar som kommunikatör och hunnit prova något av alla gen AI-verktyg har du kanske ibland blivit lite besviken på resultatet. Det är svårt att prompta och verktygen har svagheter, men våga testa igen! Det finns uppgifter som gen AI löser väldigt bra redan nu.

Här kommer en lista med några saker att prova:

  • Frilägga eller byta ut delar i en bild. Det här löser en designer relativt enkelt men generativ AI gör det snabbare och ofta blir det lika bra.
  • Gör mer av dina produktfoton. Produktfoton tas generellt i en studio av en fotograf och ofta går det att göra någorlunda kostnadseffektivt. Men om du vill ha fler bilder på produkterna, i andra miljöer eller grupperade med andra produkter, kan generativ AI lösa detta både snabbt och bra.
  • Utöka din bildbank med fler enkla bilder. Om du vill ha fler bilder i din bildbank, är det bästa alternativet att ta hjälp av en fotograf och producera dem från grunden. Men det här tar tid och kostar, vilket gör att ni kanske inte kan ta så många bilder som ni önskar. Att ägna tid åt att leta stockfoton för att utöka bildbanken är ett annat alternativ, men bilderna blir opersonliga och stärker sällan ditt varumärke. Gen AI är bra på att skapa enkla bilder i stora upplagor, vilket utökar er bildbank på ett kostnadseffekt sätt. Ett bra komplement till bilderna som tas av en fotograf.

Känns det här med gen AI fortfarande avlägset?

Vi pratar gärna mer med dig om generativ AI och hur du kan använda det i ditt kommunikationsarbete. Du hittar oss en trappa upp i det gamla Turistbyråhuset på Rådhusgatan 44, vid Åhléns. Du kan också ringa eller mejla oss, så hörs vi på det sätt som passar dig bäst. Välkommen!

De senaste nyheterna från oss