Start / Kunder / Nordsamverk Hallström

Nordsamverk Hallström: Från idé till verklighet sedan 1938

Nordsamverk Hallström har med stort hantverkskunnande ritat, tillverkat och installerat rostfria specialprodukter i mer än 80 år. De kom till oss med en etablerad kundbas, men också insikten om att det i perioder fanns en överkapacitet i produktionen och en kreativitet i medarbetarna som behövde få sitt utlopp i fler utmaningar. Tillsammans identifierade vi flera segment där de kunde hitta nya kunder. Vi tog också fram en kampanj som ökade kännedomen lokalt för att jämna ut efterfrågan över året.

Till Nordsamverk vänder sig företag men också privatpersoner, när de behöver något speciellt i rostfritt stål. Alltifrån bardiskar till spiraltrappor, sjukhusinredning och obduktionsbord till Naturhistoriska Riksmuseet. Skräddarsytt enligt varje kunds behov och önskemål, med en tydlig känsla för god service och kvalitet.

Målgruppen blev större

Men också företag som funnits länge kan vara i behov av en ny presentation. Nordsamverk ville introducera varumärket i nya segment. De ville också öka kännedomen i Jämtlands län. Med fler uppdrag i närområdet skulle säsongsvariationen i efterfrågan minska och möjliggöra en jämnare produktion över året.

Vi började med att tillsammans identifiera ett antal segment där de skulle kunna hitta nya kunder och särskilda kommunikationsinsatser gjordes för att nå ut till dem.

Ökad kännedom ett av målen

För att sätta Nordsamverk på kartan bland potentiella kunder i närområdet, handlade det sedan om att få målgruppen att veta att de finns, förstå vad de erbjuder och lägga grunden till ett förtroende för Nordsamverk. Vi ville ge en tydlig känsla för den kvalitet, höga servicenivå och hantverksskicklighet de står för som leverantör.

Kampanjen "Från idé till verklighet"

I kampanjkonceptet ”Från idé till verklighet” valde vi att jobba med storytelling genom så kallade testimonials. Nöjda kunder fick visa vad Nordsamverk gjort för dem och berättade om den service och kvalitet de upplevt. Vi valde kunder från branscher och orter där det fanns störst potential att hitta nya kunder. Människor och företagare med stora kontaktnät och gott rykte. För när människor och företag som andra ser upp till och inspireras av, är så nöjda med en leverantör och de vill visa och berätta, sänds ett tydligt budskap om leverantörens trovärdighet.

Lättare att be om offert

Vi arbetade också med att korta ned steget till att kontakta Nordsamverk för en offert. Som en del i det kompletterade vi kampanjen med intervjuer där deras säljare fick berätta om företaget och de tjänster de erbjuder. Med ett namn och ansikte på den du ska kontakta, blir det lättare att lyfta på luren och ringa eller skicka iväg ett mejl.

I samband med kampanjen ändrades även företagets tagline till Rostfria specialprodukter till Rostfria specialprodukter från Jämtland sedan 1938. Allt för att ge en starkare känsla av hantverkskunnande och placera företaget i en lokal kontext.

Kampanjen ”Från idé till verklighet” pågick under hela 2020 och hade redan efter några månader setts mer än 700 000 gånger i målgruppen

Kampanjen bestod av flera olika delar där vi i nära samarbete med Nordsamverk Hallströms ledning höll i arbetet från start till mål. Genomslaget och responsen blev vad kunden hade hoppats på och de valde att förlänga och utöka kampanjen.

Vi hjälpte Nordsamverk med bland annat:

  • Analys och strategi
  • Mediaköp
  • Film- och innehållsproduktion
  • Digital och tryckt annonsering
  • Uppföljning

Också ur ett medarbetarperspektiv så var kampanjen uppskattad. Flera anställda berättade att människor som de mötte  i vardagen, nu kände till Nordsamverk. De var nyfikna och ställde relevanta frågor. När säljarna vände sig till potentiella nya kunder, hade de oftare än tidigare redan hört talas om Nordsamverk och visste vad de hade att erbjuda. Säljsamtalen blev lättare och kunder var mer benägna att göra en förfrågan.

"Kampanjen för Nordsamverk var ett roligt uppdrag. De hade en tydlig målbild och stort förtroende för oss redan från start. Samtidigt var hela vårt team involverade och fick bidra med det som var och en kan bäst, vilket i slutändan blev en riktig fullträff."