Start / Kunder / Meraskog

Vill du prata skog? Prata med Meraskog

Meraskog är ett snabbväxande skogsbolag med verksamhet och kontor i Härjedalen, Hälsingland, Värmland, Dalarna och Småland. Som deras externa kommunikationsavdelning, fungerar vi som en förlängd arm i vardagen och har varit en del av Meraskogs spännande resa sedan 2018.

Meraskog grundades 2009 med idén om att skapa ett långsiktigt, hållbart och värdefullt skogsägande i generationer. Sedan dess har de vuxit rejält och är idag ett helägt dotterbolag till Norra Skog som har mer än 650 anställda.

När vi började jobba med Meraskog för fem år sedan la vi grunden för en nära och långsiktig kundrelation. Men också för Meraskogs kommunikation, genom att ta fram ett koncept som sedan dess legat till grund för kommunikationsarbetet och utgjort den röda tråden mellan alla kanaler.

Med målgruppens behov i fokus

Idén till konceptet kom ur en analys av hur skogsbolagen traditionellt uttrycker sig och insikten om att kommunikationen sällan möter upp det genuina intresse för skog som finns hos många skogsägare. I stället ligger fokus i kommunikationen ofta på skogsägarens möjligheter att köpa sig fri från det arbete som skogsbruket kräver och enkelheten i att leja bort.

Vi såg något annat i många av skogsägarna. Ett intresse för skog i allmänhet och den egna skogen i synnerhet.

Vi såg en nyfikenhet och vilja att förstå och lära sig mer. Men också en önskan om att få prata med andra om frågorna som ofrånkomligen uppstår genom livet som skogsägare.

Kommunikation som bjuder in till samtal

Det blev grunden till ett kommunikationskoncept som vi byggde på antagandet om att skogsägare vill ”prata skog”. Och om de vill prata skog, får de gärna prata med Meraskog. Meraskog har sedan dess antagit ett perspektiv där de utgår från att skogsägarna vill förstå och lära sig om skogen, skogsskötsel och ekonomi och prata med andra om frågorna som hör skogsägarlivet till.

Konceptet ”Prata skog, prata med oss” är grunden i Meraskogs kommunikation och ansatsen märks i branschen. Tonaliteten är positiv, inbjudande och uppmuntrar till samtal på ett sätt som många skogsägare uppskattar. Att möta en skogsrådgivare i en jacka eller bil med budskapet ”Prata skog? Prata med mig” bjuder in till nyfikna samtal och sänker tröskeln för att ta kontakt. Det är både relationsskapande och går hand i hand med Meraskogs värderingar och långsiktiga fokus

Ett nära och långsiktigt samarbete i vardagen

Sedan fem år tillbaka fungerar vi som Meraskogs externa kommunikationsavdelning. I uppdraget bidrar vi med alla våra kompetenser och har en nära kontakt med kunden i vardagen. Vi hanterar stora delar av det löpande kommunikationsarbetet och produktionen som hänger samman med det. Men också mer omfattande uppdrag som ligger utanför det löpande arbetet.

I rollen som extern kommunikationsavdelning kan vi fungera som producent, men också som projektledare och vara rådgivande i strategiska frågor kopplade till kommunikation, marknadsföring eller varumärket ur olika aspekter. Vi bidrar till omvärldsbevakningen, så att Meraskog alltid står med en fot i utvecklingen med sin kommunikation och hänger med i omvärldens snabba förändringar.

Vårt arbete bidrar till att Meraskogs medarbetare kan lägga en större del av sin tid och kapacitet på det faktiska kundmötet, medan vi ser till att kunderna hittar till just dem.

Som en extern kommunikationsavdelning för Meraskog bidrar vi med bland annat:

  • Projektledning
  • Strategi, idé och koncept
  • Innehåll för webb och sociala kanaler
  • Digital och tryckt annonsering
  • Film, foto, radioreklam
  • Illustration och animation
  • Trycksaker och reklammaterial
  • Rekryteringskampanjer
  • Uppföljning och resultatmätning
Sofia Berggren, verksamhetsutvecklare på Meraskog

"Ni är en stor trygghet för oss och vi känner en säkerhet i att ni alltid stöttar oss för att ligga steget före i vår kommunikation och marknadsföring."

"Jag har jobbat länge med Meraskog och ser det som ett kul uppdrag där det finns ett stort ömsesidigt förtroende. Vi provar gärna nya vägar tillsammans, men i grunden finns alltid analys, en strategi och mål att jobba mot."