Film med morgondagens medarbetare i fokus

Idag är det svårt att rekrytera och behålla bra arbetskraft inom besöksnäringen i Jämtland och Härjedalen. Anledningarna till det är flera och utmaningarna som branschen ser - och förväntas se även framåt - behöver mötas på olika sätt. Bland annat med bra, modern kommunikation.

Inspirerande film i storslagen miljö

Jämtland Härjedalen Turism (som innanför våra väggar kort och gott benämns som JHT) är en samverkansplattform som arbetar för att utveckla och stärka besöksnäringen inom just Jämtland och Härjedalen. Som en del i ett av deras omfattande projekt med morgondagens medarbetare i fokus, har vi fått möjlighet att skapa film.

  • Filmproduktion
  • Grafisk design

Innan vi satte igång hade JHT gjort en omfattande förstudie för att identifiera och konkretisera de utmaningar som branschen ser. Det var i det stadiet som JHT drog slutsatsen att det fanns ett behov av att arbeta med kommunikation som visar vilka karriärvägar och möjligheter som faktiskt finns inom besöksnäringen.

Så tänkte vi

Vår ambition var att ta fram en inspirerande film i storslagen miljö där människorna inom näringen får stå i centrum och berätta deras unika historier. Vi lät därför hela produktionen vila i övertygelsen om att det främst är människor som inspirerar andra människor till att beträda ny mark och uppfylla sina drömmar.

Inte bara Åre

Det är lätt att tro att besöksnäringen stannar vid säsongandet i Åre. För många stannar turismkarriären just precis där, men långt ifrån för alla. Karriärvägarna inom besöksnäringen är som sagt många och destinationerna likaså.

För att visa bredden har vi därför valt att porträttera flera olika personer med varierade yrken, på olika destinationer och med olika målsättningar och vägval.

Filmprojektet avslutades strax innan sommaren år 2022. Sedan dess har filmen visats i flera olika sammanhang som till exempel under olika informationsträffar på skolor i länet, under workshops och vid möten som JHT deltagit på. Filmen är också fri att nyttjas av JHT:s medlemmar och har bland annat använts i en inflyttnings-/rekryteringskampanj inom projektet ’En attraktiv region’ där destinationerna Vemdalen, Funäsfjällen och Lofsdalen varit delaktiga.

Arbetet med att utveckla besöksnäringen i Jämtland och Härjedalen pågår hela tiden och även efter projektet med denna film har vi och JHT haft flera givande samarbeten.