Ett långlivat äktenskap två företag emellan

Vi är ett gäng med många kompetenser under samma tak och vi kan väl säga som så att Berners med sina person-, transport- och lastbilar är den kund som hittills har nyttjat flest av dem. Dessutom består deras externa IT-supportavdelning av våra närmsta kollegor här på Rådhusgatan.

Krävs bra kommunikation för att kränga bilar?

Svaret på frågan i rubriken är ja, något som Berners var ganska snabba med att förstå. Bernerkoncernen har varit vår uppdragsgivare i många, många år och i varierad omfattning. Det är en stor organisation som är verksam i både Jämtland och Västernorrland.

Under en stor del av tiden som vi arbetat tillsammans har vi fungerat som deras externa kommunikationsavdelning. Våra insatser har varit av både strategisk och operativ karaktär och inkluderat följande:

  • Innehållsproduktion
  • Webbutveckling
  • Webbdesign
  • Annonsering
  • Sociala medier
  • Film och foto
  • Grafisk idé och design
  • Kommunikationskoncept
  • Kampanjidéer
  • Trycksaksproduktion

Som sagt så är Berners det företag som nyttjar vår breda kompetens mest av alla våra uppdragsgivare.

Så jobbar vi

Vi gillar när vi får hugga i och det får vi verkligen i samarbetet med Berners. Vi har i stort sett daglig kontakt med både marknads- och avdelningsansvariga på både Berners Tunga Fordon och Berners Person- och Transportbilar. Under åren som gått har vi lärt känna bolagens respektive verksamheter väldigt väl och har därför också grym koll på deras kommunikationsbehov. Vi strävar alltid efter att möta dessa behov med proaktivitet, effektivitet och kreativitet, vilket vi vågar sticka ut hakan och säga har gett resultat då Berners länge har setts som en förebild av andra bolag i fordonsbranschen.

I nöd och lust

Alla branscher och bolag går igenom bättre och sämre tider och oavsett var i spektrat vi och de har befunnit oss, så har vi och Berners gasat oss fram sida vid sida.

Vi har på nära håll sett hur fordonsbranschen förändrats över tid. Vi har sett hur nya krav börjat ställas på bilhandlare och vi har med en stor dos envishet, nyfikenhet, hög kompetens och god kännedom om bilbranschen, lyckats identifiera och fylla luckor på områden som sträcker sig bortom traditionellt kommunikationsarbete.

År 2017 började våra webbutvecklare skapa en mjukvara som skulle motverka flaskhalsar och därmed sänka ledtiderna i bilhandlarens begagnataffär. Resultatet blev en helt automatiserad tjänst med minimalt krav på inlärning som har visat sig bli en succé bland bilhandlare i hela landet. Här har Berners haft en viktig funktion under utvecklingens gång som var det allra första företaget som testade mjukvaran. Tjänsten döptes till Carcare, som sedan vintern 2019 drivs under det fristående bolaget Carcare Systems Europe.