Vårt bidrag till det civila försvaret

Svenska Stadsnätsföreningen var i behov av en webbportal för deras krishantering. En webbportal för alla stadsnät i Sverige med olika nivåer i en hierarki med målet att snabbt ska kunna bedöma läget för att rapportera vidare till högre nivå tills MSB får en generell lägesöversikt för hela landet. Det blev starten på ett nytt, spännande webbutvecklingsuppdrag och idag är Svenska Stadsnätsföreningen en av våra största uppdragsgivare inom webbutveckling.

En samordningsplats i kristider

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som samlar de lokala och regionala aktörerna för digital infrastruktur. Tillsammans står de för mer än hälften av Sveriges bredbandsnät och utgör därför en del av Sveriges återupprättade civila försvar.

Stadsnätsföreningen har varit vår uppdragsgivare sedan våren 2021 och sedan dess hjälper vi dem kontinuerligt med:

  • Webbutveckling
  • UI/UX-design.

Men hur kommer det sig att en förening som har sitt säte i Stockholm anlitar en kommunikationsbyrå i Östersund, kanske du tänker. Faktum är att vi har ett flertal kunder som Stadsnätsföreningen, nationella organisationer vars verksamheter sträcker sig bortom Jämtlands gränser. Att geografisk distans skulle vara ett hinder för ett lyckats samarbete är en tes vi gärna avfärdar och särskilt i vårt samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen.

Så jobbar vi

De tjänster som Stadsnätsföreningen anlitar oss för är i regel av operativ karaktär. Vårt webbteam har kontakt med uppdragsgivaren på veckobasis, men vid uppkomst av buggar eller frågor så har de en tätare dialog, antingen via telefon eller e-post. Uppdragen varierar i karaktär och komplexitet, men i grunden finns alltid en plan för vad som skall göras och i vilken turordning.

Ny webbportal

I ett av våra senare projekt tillsammans har vi arbetat med att ta fram en webbportal, gemensam för alla stadsnät i Sverige och som ska underlätta och ge bättre överskådlighet vid eventuell kris. Portalen är som de allra flesta webbrelaterade projekt – det vill säga under ständig utveckling och vi är så glada över att ha möjligheten att bidra med vår kunskap till att utveckla och stärka landets civila försvar.

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumvlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumvlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum